seo
Thư giãn
своими руками
wow
seo
VTEM Banners

Thư giãn

Thư giãn
Thứ ba, 14 Tháng 5 2013 07:21

Albert Einstein có lần nói với các nhà báo:
- Các ông đừng đặt vấn đề quốc tịch của tôi. Những năm còn lại của cuộc đời tôi, theo giấy tờ thì tôi là người Mỹ. Nhưng, sau khi tôi chết. Nếu như những lý thuyết của tôi đề ra là đúng thì người Đức sẽ nói tôi chính gốc là người Đức. Người Pháp sẽ nói tôi là công dân quốc tế. Nếu sau này có những chứng minh cho rằng lý thuyết của tôi đề ra còn có những thiếu sót, thì người Pháp sẽ nói tôi đã từng là người Đức và người Đức sẽ nói tôi là một tên Do Thái.

 
Thư giãn
Thứ ba, 14 Tháng 5 2013 07:17

Hai chàng cao bồi đang đi trên sa mạc thì gặp một người Ấn Độ đang nằm sấp áp tai xuống dưới đất. Một người dừng lại và nói với người kia:

- Anh có trông thấy người Ấn Độ kia không?

- Có - người kia trả lời.

- Hãy nhìn xem - người đầu tiên nói, - Anh ta đang nghe đấy. Anh ấy có thể nghe thấy cái cách xa một dặm một cách chính xác.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 14 Tháng 5 2013 07:19
 
Trang 4 trong tổng số 11