seo
10 điều vờ dặn
своими руками
wow
seo
VTEM Banners
Thư giãn
Thứ ba, 19 Tháng 3 2013 06:55

Làm trai cho đáng nên trai

Mười điều vợ dặn chớ sai một điều

Thứ 1 không đc nhậu nhiều

Đúng 5 rưỡi chiều là phải hồi gia

Thứ 2 không được lân la

 

Những nơi thư giãn mat xa mát gần

Thứ 3 cứ mỗi cuối chiều

Chở vợ đi sắm áo quần thời trang

Thứ 4 tiền thưởng tiền lương

Lãnh về nộp đủ vợ thương nhất đời

Thứ 5 vợ có lắm lời

Cũng phải vui vẻ mà ngồi lắng nghe

Thứ 6 tiền định đổi xe

Sắm vàng cho vợ đi khoe xóm giềng

Thứ 7 là phải thật siêng

Giúp vợ chợ búa nấu ăn giặt đồ

Thứ 8 không đc có bồ

Không đc tơ tưởng mấy cô chân dài

Thứ 9 không đc bạc bài

Không chơi đề đóm có ngày tàn gia

Thứ 10 không đc bê tha

Việc nước chu tất việc nhà đảm đang

Sưu tầm

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 19 Tháng 3 2013 06:58